PEMUDA MERGA SILIMA BEKERJA SAMA DENGAN PUSAT REHABILITASI NARKOBA DI YAYASAN BUKIT DOA TAMAN GETSEMANE

PEMUDA MERGA SILIMA BEKERJA SAMA DENGAN PUSAT REHABILITASI NARKOBA DI YAYASAN BUKIT DOA TAMAN GETSEMANE

Sadar akan Bahayanya Narkoba PMS melakukan kerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba Yayasan Bukit Doa Taman Getsemane. Perjanjian Kerja sama tersebut diadakan Pada Hari Jum'at 7 Septermber 2018 lalu.

Dalam kerja sama tersebut PMS bersama Pusat Rehabilitasi Narkoba yayasan Bukit Doa Taman Getsemane akan melakukan pelaksanaa Pencegahan, pembrantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) juga rehabilitasi dan pembinaan korban penyalah gunaan narkoba.

Perjanjian Kerja sama tersebut telah ditanda tangani oleh Johnny Seragih S.Th, selaku Pimpinan Yayasan IPWL Bukit Doa Taman Getsemane, bertindak untuk dan atas nama Yayasan IPWL Bukit Doa Taman Getsemane yang berkedudukan di Jalan Tuntungan Golf No. 120 Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara dan Mbelin Brahmana, selaku Ketua Umum Pemuda MErga Silima (PMS), bertindak untuk dan atas nama Pemuda Merga Silima (PMS) yang berkedudukan di Jalan Besar Tanjung Anom No.338 a/b Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang Sumatra Utara.